Fysiek Operatheater dat beweegt

opera theater amsterdam vimeo opera theater amsterdam facebook opera theater amsterdam youtube instagram

Werkwijze Opera Theater Amsterdam

‏OPERA THEATER AMSTERDAM (OTA) is opgericht in 2012, om operatheater te maken waarin samenleving en opera elkaar ontmoeten. Voorstellingen waarbij wij vanuit sociale betrokkenheid en artistiek onderzoek, de mensen om ons heen een professioneel podium bieden. Wij benaderen maatschappelijke vraagstukken met uiteenlopende groepen uit de samenleving, die wij ook als speler op het podium zetten, om oude personages nieuw leven inblazen, met nieuwe en ongehoorde verhalen uit het nu. Om de levens van de mensen om ons heen verrijken met de schoonheid en troost van theater en hen laten voelen dat hun persoonlijke verhaal aansluit op de verhalen uit de opera. In 2015 maakten wij WOLVEN en in 2016 volgde Tegenstanders | een Requiem. OTA is onderdeel van Het Operagilde, een landelijk samenwerkings- en netwerkverband van alle Nederlandse operagezelschappen: van De Nationale Opera tot Pocket Opera, van De Nederlandse Reisopera tot World Opera Lab.

Visie
OTA gelooft dat kunst over de wereld om ons heen moet gaan. Alle menselijke  worstelingen  hebben al gediend als basis voor grote muziektheaterwerken uit de geschiedenis. Wij werken met drie doelstellingen;
• onze spelers de mogelijkheid bieden zich op een nieuwe manier te laten zien, soms zelfs voor het eerst
• ons publiek een nieuwe waarneming op onze spelers bieden en daarmee bijdragen aan een meer gelaagde blik op de mens in het algemeen, los van de stigma’s en de hokjes
• Bestaande operamuziek verrijken met de levens en verhalen van mensen uit onze samenleving en daarmee de opera ook weer een nieuwe plek in de samenleving te geven.

Het bezig zijn met deze muziektheaterwerken, door mensen die een levendige connectie hebben met de materie, biedt schoonheid en troost, zowel voor de makers als voor het publiek. Doordat de spelers op een nieuwe manier naar hun eigen leven kunnen kijken, zichzelf van een totaal ander kant kunnen laten zien en het publiek hen op een nieuwe manier kan waarnemen binnen de kaders van een muziektheaterwerk, zoeken wij een natuurlijke katharsis. Hierdoor komt het proces niet alleen ten goede aan hun sociale emancipatie, maar verrijkt en vernieuwt ook de kunst an sich.

Zowel op artistiek gebied als qua spelersgroep en publiek streven wij naar (sociaal-culturele) diversiteit en inclusiviteit. Met de diversiteit aan spelersgroepen en thematieken bereiken wij ook een divers en nieuw publiek. Als eerste veel mensen uit de directe en indirecte omgeving van onze spelers, die normaliter niet snel met theater (laat staan met opera) in aanraking komen. Daarnaast hebben we, naast de avontuurlijke opera- en theaterliefhebber, ook veel publiek uit het maatschappelijke veld. 

Plaats in het veld
Onze voorstellingen gaan altijd over de mens achter zijn label; randgroepjongere, crimineel, tegenstander, vluchteling, bejaarde of verward persoon. Wij onderscheiden ons van verwante gezelschappen doordat wij amateurs naast professionals zetten in een context van artistieke gelijkwaardigheid en zo op zoek gaan naar een theatrale symbiose met het muzikale materiaal uit de operacanon. Met ANDERHOOFD hebben wij onze eerste landelijke tournee, waarmee wij ook weer nieuw publiek met operatheater in aanraking zullen brengen.

Ik kies voor democatrisch leiderschap, maar uiteindelijk beslis ik.

Louis van Gaal