Fysiek Operatheater dat beweegt

opera theater amsterdam vimeo opera theater amsterdam facebook opera theater amsterdam youtube instagram

Werkwijze Opera Theater Amsterdam

‏Wij maken performatief operatheater op het momentum van de dag, de hartenklop van de samenleving. Het leven en de verhalen van onze spelers zijn grotendeels de inhoud van de voorstellingen. Op beeldende wijze reflecteren wij op de wereld om ons heen. Vanuit artistiek onderzoek benaderen wij maatschappelijke vraagstukken en dat doen we met uiteenlopende groepen uit de samenleving, die wij ook als speler op het podium zetten. Opera is daarbij onze taal, beweging is ons doel.

‏OTA gelooft dat kunst over de wereld om ons heen moet gaan en dat er schoonheid en troost ligt in het besef dat alles waar de hedendaagse mens mee worstelt (afkomst, geaardheid, religie, liefde, verlangen, ambitie, falen, sociale druk, etc.) al heeft gediend als basis voor grote muziektheaterwerken uit de geschiedenis. Wij geloven dat het bezig zijn met deze muziektheaterwerken, door mensen die een levendige connectie hebben met de materie, niet alleen ten goede komt aan hun sociale emancipatie, maar ook de kunst an sich weer verrijkt en vernieuwt.

Bewegend theater, persoonlijke verhalen
‏Wij willen de wereld om ons heen een podium geven en opera de soundtrack van het dagelijks leven laten zijn. Onze voorstellingen gaan altijd over de mens achter zijn label; randgroepjongere, crimineel, tegenstander, vluchteling, bejaarde of verward persoon. Over wie je bent zonder deze labels maar ook dat al deze zaken tegelijkertijd maken wie je bent geworden en wie je mag zijn. Met onze spelers maken wij voorstellingen die bewegen. Letterlijk, vanuit een voorliefde voor bewegingstheater zoals mime, dans of performance. Figuurlijk, omdat we de persoonlijke, veelbewogen geschiedenis van onze spelers verbinden aan de dramatiek en universele symboliek van opera en hun leven zo aan nieuwe, soms verrassende muziek koppelen.

‏Diversiteit
Z‏owel op artistiek gebied als qua spelersgroep en publiek streven wij naar (sociaal-culturele) diversiteit. Omdat het onze missie is dat het proces en de voorstelling niet louter op zichzelf staan, maar een impact of empowerment bij zowel de deelnemende spelers als hun periferie teweegbrengen. Dat ze bijdragen aan een verandering in de wijze waarop deze mensen door de samenleving worden waargenomen.

Plaats in het Veld
‏Binnen het rijke en gevarieerde operalandschap in Nederland heeft OTA een eigen signatuur maar ook raakvlakken met de collega-gezelschappen. OTA zet amateurs naast professionals in een context van artistieke gelijkwaardigheid. Hierbij plaatsen wij de echtheid, de rauwheid van het dagelijks leven, en de niet professionele spelers in een theatraal kader. De eigenheid van onze spelers wordt ingezet om personages en verhalen uit het operarepertoire van een nieuwe lading te voorzien en zo het (opera)genre een hernieuwde urgentie in de wereld om ons heen te geven. Onze abstract realistische beeldtaal plaatst de hoekige eerlijkheid van onze spelers in de monumentale scenografieën van Kouwenhoven & Kranendonk en een gestileerde bewegingsregie. Inspiratiebronnen zijn theatergezelschappen als Quarantine (Manchester) en voorstellingen als Enfant van Boris Charmatz of Rennen van De Kopergietery.

Ik kies voor democatrisch leiderschap, maar uiteindelijk beslis ik.

Louis van Gaal