Fysiek Operatheater dat beweegt

opera theater amsterdam vimeo opera theater amsterdam facebook opera theater amsterdam youtube instagram

Werkwijze Opera Theater Amsterdam

OPERA THEATER AMSTERDAM (OTA) is opgericht in 2012, om operatheater te maken waarin samenleving en opera elkaar ontmoeten.

Opera is muziek die in enkele tellen een hele wereld oproept. Een wereld die bewoond wordt door stemmen. Levende stemmen van individuen die overlopen van emoties. Opera neemt alle gevoelens serieus. Alles krijg de ruimte die het vraagt. Die het verdient. Een live ervaring die je overrompelt door veelheid, opeenstapeling en de worsteling van mens-zijn.

OTA geeft de ongeziene mens, de onvrede verhalen, die ruimte. Samen met hen nodigen wij je uit om overrompeld te worden. Bekende verhalen ontmoeten of botsen met onbekende verhalen. Verhalen die je anders nooit zou zien, zijn in het theater ineens de focus in de hoop ze uiteindelijk in de realiteit ook meer zichtbaar te maken.
Wij kleuren bestaande operawerken en laten zien dat opera over mensen gaat, gewone mensen. De grootsheid van opera brengen wij terug naar de intieme kwetsbaarheid, op zoek naar herkenbaarheid. De wereld van toen dichterbij de wereld van nu. Naast professionele zangers werken we hierbij altijd met ongeschoolde zangers/acteurs.

Door hen hun stem te geven en zich te laten verhouden tot bestaande werken, nodigen we je uit om ze zien zoals te zijn, niet zoals je dacht dat ze zouden zijn. Want is niet elk individu meer kleuriger dan de groep?

Kern
OTA staat voor beweging. Wij willen de verhalen, het lijden en de stemmen van de ongeziene mens uit de samenleving, een plek geven binnen de opera. Wij werken vanuit de operacomponisten naar de samenleving of vanuit de samenleving naar de opera.

Wij maken vanuit een liefde voor opera en wat dit medium zou kunnen beteken voor de mensen die niet gehoord worden. Vanuit een liefde voor de stem en voor de zangstem in het bijzonder. Vanuit de mogelijkheden die opera biedt om de ongeziene mens in zijn grootsheid en gelaagdheid neer te zetten en zo recht te doen aan die mens. Om opera een nieuwe, wezenlijke plek te geven in de samenleving waar mensen zich hopelijk weer makkelijker aan kunnen relateren.

Wij maken voor de liefhebber en de avonturiers, voor de haters en de ontkenners. Eigenlijk voor iedereen van 16 jaar en ouder. 
Wij maken deze voorstellingen met met een diversiteit aan makers en spelers. Naast de ongeziene mens, ook wel ‘de experst van het leven’ genoemd, werken wij met  met topmusici en professionals en met verrassende makers uit verschillende disciplines.

Plaats in het veld
OTA is een een Amsterdams gezelschap met artistieke kern bestaande uit Amsterdamse kunstenaars en theatermakers. Op Cultureel vlak bewegen wij ons op het grensvlak van professionele- en amateurkunst, door de verhalen en levens van onze spelers een plek te geven in artistiek hoogwaardige producties, waarin zij samenwerken met professionals. Wij verrijken het opera-repertoire met de inbreng van onze spelers en bieden onze ‘experts van het leven’ een theatraal podium, waar zij zichzelf eerder niet gerepresenteerd zagen.  Onze signatuur schuilt hierin, dat wij ons richten op de diversiteit aan mensen en hun relatie met de grote verhalen uit de opera. Wij pogen deze verhalen te verrijken met de inbreng van onze spelers en de opera als het ware de soundtrack voor hun levens te laten worden. Wij zoeken naar inhoudelijke verwantschap tussen onze spelers en het opera-repertoire. Hun amateurisme, hun ongepolijste echtheid, zorgt voor een zeker realisme, zoals dat ooit werd gezocht in het Verismo. De ongeoefende stem heeft (tot nu toe) een centrale plek in ons werk en in ons denken. De rauwheid en de echtheid wordt gekoppeld aan (en geplaatst binnen) een abstracte, theatrale esthetiek.  Op maatschappelijk vlak dragen wij bij aan de inclusiviteit in de Amsterdamse (en Nederlandse) samenleving door de representatie van de ongehoorde stemmen kwetsbare medemens .

Diversiteit & Inclusiviteit
Zowel op artistiek gebied als qua spelersgroep en publiek streven wij naar (sociaal-culturele) diversiteit en inclusiviteit. Met de diversiteit aan spelersgroepen en thematieken bereiken wij ook een divers en nieuw publiek. Als eerste veel mensen uit de directe en indirecte omgeving van onze spelers, die normaliter niet snel met theater (laat staan met opera) in aanraking komen. Daarnaast hebben we, naast de avontuurlijke opera- en theaterliefhebber, ook veel publiek uit het maatschappelijke veld.

Onze voorstellingen gaan altijd over de mens achter zijn label; randgroepjongere, crimineel, tegenstander, vluchteling, bejaarde of verward persoon. Wij onderscheiden ons van verwante gezelschappen doordat wij amateurs naast professionals zetten in een context van artistieke gelijkwaardigheid en zo op zoek gaan naar een theatrale samensmelting met het muzikale materiaal uit de operacanon. Met ANDERHOOFD hebben wij onze eerste landelijke tournee, waarmee wij ook weer nieuw publiek met operatheater in aanraking zullen brengen.

Ik kies voor democatrisch leiderschap, maar uiteindelijk beslis ik.

Louis van Gaal