Fysiek Operatheater dat beweegt

opera theater amsterdam vimeo opera theater amsterdam facebook opera theater amsterdam youtube instagram

Huiskameravonden

‏ Vertrekpunt zijn het werk Il Combattimento di Tancredi e Clorinda van Monteverdi en verschillende Turkse en Perzische liefdesliederen. Aan de hand van deze muziek gaan wij in gesprek met verschillende Amsterdammers door elke twee/drie maanden op een andere plek neer te strijken. Professionele zangers en musici en enkele mensen uit onze community (spelers dus uit eerdere projecten), verzamelen verhalen van diverse Amsterdammers over hun strijd voor de liefde, de liefde voor de strijd, de strijd in de liefde en de liefde ondanks strijd. Hierbij is het belangrijk dat publiek niet alleen stilzwijgend publiek is, maar ook deelnemer. Deze eerste serie van De Huiskameravonden horen bij een langlopend project van meerdere Huiskameravonden t/m begin 2021, waarvan input en resultaat zal worden gebruikt voor de productie van een grote Stadsopera in 2022. Deze zal worden gebaseerd op de verzamelde verhalen opgedaan tijdens De Huiskameravonden en het werk Gerusalemme Liberata van Torquate Tasso.

‏Met De Huiskameravonden proberen wij de komende jaren een dwarsdoorsnede van Amsterdam te bereiken door op zoveel mogelijk verschillende plaatsen te spelen: een buurthuis, een Turks theehuis, een verzorgingsflat, een jongerencentrum, een daklozenopvang of bijvoorbeeld een AZC. Wij zoeken een veelkleurig publiek op. En het liefst richten wij ons daarbij op outsiders; zij die niet vanzelfsprekend lijken deel te nemen aan onze samenleving en het sociale verkeer. Wiens stemmen en verhalen misschien minder vanzelfsprekend gehoord worden. Wij streven hierbij naar grote sociaal-culturele diversiteit.

‏Zo brengen we opera daar waar dat niet vaak gehoord wordt. Leggen we een relatie tussen operapersonages en thema’s met het echte leven. Zodat mensen het gevoel krijgen dat opera ook over hen gaat. Door hun verhaal en hun inbreng intrinsiek onderdeel van onze voorstellingen te maken en hun eigenheid in verband te brengen met grote operawerken uit de geschiedenis, laten wij hen zien dat hun verhaal ertoe doet. Dat zij ertoe doen. Dat hun inbreng een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het levend houden van podiumkunst die ook over hun leven gaat.

‏De huiskameravonden komen tot stand in samenwerking met: Meervaart, Eigenwijks