Fysiek Operatheater dat beweegt

opera theater amsterdam vimeo opera theater amsterdam facebook opera theater amsterdam youtube instagram

Countless Countings


‏In 2018 starten wij met de serie Countless Countings I/II/III/IV over wat telt, wat je telt en wanneer je telt. Hoe vinden wij houvast in de wereld om ons heen en in onszelf? Rode draad in het vierluik zijn de vijf Knee Plays uit de opera Einstein on the Beach van Phillip Glass. Deze stukken illustreren op een bijna mathematische wijze het verglijden van het moment en de troostrijke houvast van het tellen en zijn (deels) goed uit te voeren met niet-geschoolde zangers.

‏De vier voorstellingen hebben binnen de premisse elk hun eigen zwaartepunt. Het eerste deel richt zich voornamelijk op Wat Tel Je, het tweede deel op Wat Telt, het derde deel op Wanneer tel je en in het vierde deel voegen wij materiaal uit de drie eerste delen samen. Ze worden gemaakt met verschillende spelersgroepen bestaande uit diverse sociale, culturele en leeftijdscategorieën. De eerder genoemde Knee Plays van Glass (en dan met name Knee Play 1) liggen aan de basis van dit vierluik.

‏Enkele schetsen die Charles Hens in de zomer van 2017 maakte met diverse spelers (een heterogene groep, een groep jongeren en een groep 65+ers gecombineerd met kinderen) toonden een enorme rijkdom aan indringend materiaal. Omdat de drie vragen bij elke groep zulke verschillende en doelgroepsbepalende antwoorden boden, die niettemin een enorme communicatieve kracht bezaten, was het idee van een vierluik geboren. Tellen neemt een existentiële plaats in in ons leven. Van het aantal jaren dat ons nog rest, tot de dagen die we moeten wachten op de geboorte van een nieuw mens. Van het aantal scheppen suiker tot het aantal kilo’s dat je kwijt wilt. Het geld op je rekening, het aantal tellen totdat je mag gaan zoeken, de hoeveelheid likes op Instagram.

Fantastisch om vanuit een Afrikaanse invalshoek aan de slag te gaan met de muziek van Monteverdi!

Maarten van de Grinten, gitarist