Fysiek Operatheater dat beweegt

opera theater amsterdam vimeo opera theater amsterdam facebook opera theater amsterdam youtube instagram

Waanzin (pilot)

Waanzin is een pilot voor het eerste deel uit de serie Countless Countings, over wat telt, wat je telt en wanneer je telt. Rode draad in het vierluik zijn de vijf Knee Plays uit de opera Einstein on the Beach van Philip Glass. Deze stukken illustreren op een bijna mathematische wijze het verglijden van het moment en de troostrijke houvast van het tellen en zijn (deels) goed uit te voeren met niet-geschoolde zangers.

Countless I (planning augustus 2020) gaat over kwetsbare mensen die overeind proberen te blijven in een waanzinnige wereld. Ze beschouwen zichzelf maar kijken ook naar ons; deze samenleving van hysterische inter-connectiviteit, hyper-individualisme en de dwang om bijzonder te zijn. Onze spelers heten ‘verward’ of netter: ‘psychosociaal kwetsbaar’. Mensen die kort- of langdurig een dusdanige andere werkelijkheidsbeleving hadden zodat zij zowel persoonlijk als maatschappelijk niet of nauwelijks konden functioneren. Hoe houd je je dan overeind? Hoe kom je terug, wat neem je mee, wat laat je achter? Is je waarneming van de wereld om je heen erdoor verdiept of juist niet? En vooral: wat is die waarheid waar iedereen het maar steeds over heeft?

‏Dit eerste deel uit deze serie wordt een project waarin verwarde personen uit Maastricht, Amsterdam en Groningen ons meenemen in de donkere maar ook wondere wereld van hun geest, geïnspireerd op de Barokke Semi-opera, met muziek van Philip Glass en Henry Purcell. Centraal staat het conflict te willen worden gezien achter het masker van je aandoening en tegelijkertijd het verlangen dat het masker (en dus jij) er mag zijn.

‏Ter voorbereiding van dit project starten wij in maart 2019 met een pilot in Amsterdam.
‏Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die soms overweldigd worden door de samenleving, en kampen met psycho-sociale kwetsbaarheden. Mensen die kort- of langdurig een dusdanige andere werkelijkheidsbeleving hadden dat zij zowel persoonlijk als maatschappelijk niet of nauwelijks konden functioneren. Hoe houd je je dan overeind? Hoe kom je terug, wat neem je mee, wat laat je achter? Is je waarneming van de wereld om je heen erdoor verdiept of juist niet?

‏In tien werksessies werken we aan teksten op basis van de persoonlijke connectie van de spelers met de muziek, maken bewegings-scenes en studeren samen enkele muziekstukken in uit een opera die de basis vormen voor de presentatie. Kernvragen in het werkproces zijn: Wat tel je, wanneer tel je en wat telt voor jou? 

‏Na deze tien werksessies volgen twee korte presentaties in Theater de Meervaart.

Waanzin is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.